Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): biotinylovaná myší monoklonální protilátka (klon 1F5)

 

Název Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): biotinylovaná myší monoklonální protilátka (klon
1F5)
Kat. # KRD-P-0319-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky

 

 

Obsah

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

 

Popis

Myší monoklonální protilátka proti eIF3-9 (klon 1F5). Komplex podjednotek faktoru iniciace translace elF3 umožňuje vazbu ribosomální podjednotky 40S k 5´ konci mRNA.  Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

 

Název hybridomové linie

1F5

 

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

 

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

 

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

 

Kontrola kvality

Specifita: eIF3-9, 116 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.

Imunoprecipitace

 

 

 

 

Immunofluorescence