Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9)

 

Název Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6G1.A11.F7)
Kat. # KRD-P-0361-1
Balení 1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml, 10 molekul biotinu/
1molekula protilátky