Anti - aspartate aminotransferase, mitochondriální: myší monoklonální protilátka (klon 2F5)

 

Název

Anti - aspartate aminotransferase, mitochondriální: myší monoklonální protilátka (klon 2F5)

Kat. #

KRD-P-0362-1

Balení

1ml, koncentrace protilátky 1mg/ml

 

 

Obsah

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

 

Popis

Myší monoklonální protilátka proti mitochondriální aspartát aminotransferáze (klon 2F5). Aspartát aminotransferáza katalyzuje přenos amino skupiny mezi aspartátem a glutamátem. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

 

Název hybridomové linie

2F5

 

Aplikace

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

 

Způsob přípravy

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

 

Stabilita a skladování

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

 

Kontrola kvality

Specifita: mitochondriální aspartát aminotransferáza, 40 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.

 

 

Imunoprecipitace

 

 

Immunofluorescence