AgBeads-Protein G

AgBeads-Protein G

Název:

AgBeads-Protein G

Kat. číslo:

KRD-P-0425-5

Balení:

5 ml

Obsah:

5 ml agarosových kuliček s navázaným proteinem G

Popis:

AgBeads-Protein G kuličky jsou speciálně upravené tak aby tvořili kovalentní vazby s proteinem G, který je navázán na povrchu agarosové kuličky. Protein G dále zajišťuje vazbu s protilátku třídy IgG. AgBeads-Protein G vykazují velkou chemickou a fyzikální stabilitu. Jejich hlavní využití je při čištění monoklonálních či polyklonálních protilátek IgG z kultivačního médi či séra a při imunoprecipitačních experimentech. Izolace komplexu protilátka/antigen v imunoprecipitačních experimentech je vytvořena pomocí Fc oblasti zajišťující vazbu protilátky ke kuličce. Separace kuliček je zajištěna centrifugací.

Vazebná kapacita:

10 mg/ml (lidské IgG)

Použití:

Čištění monoklonálních a polyklonálních protilátek IgG z kultivačního média či séra. Izolace protilátky či komplexů protilátek v imunoprecipitačních experimentech.

Kontrola kvality

Kuličky jsou rutinně používány v našem SureChIP I M-kit (kat č. KRD-P-0423-10)

Stabilita a skladování:

24 měsíců; 4 °C