AgBeads-Protein A

AgBeads-Protein A

Název:

AgBeads-Protein A

Kat. číslo:

KRD-P-0424-1

Balení:

1 ml

Obsah:

1 ml agarosových kuliček s navázaným proteinem A

Popis:

AgBeads-Protein A kuličky jsou speciálně upravené tak aby tvořili kovalentní vazby s proteinem A, který je navázán na povrchu agarosové kuličky. Protein A dále zajišťuje vazbu s protilátku třídy IgG. AgBeads-Protein A vykazují velkou chemickou a fyzikální stabilitu. Jejich hlavní využití je při čištění monoklonálních či polyklonálních protilátek IgG z kultivačního médi či séra a při imunoprecipitačních experimentech. Izolace komplexu protilátka/antigen v imunoprecipitačních experimentech je vytvořena pomocí Fc oblasti zajišťující vazbu protilátky ke kuličce. Separace kuliček je zajištěna centrifugací.

Vazebná kapacita:

10 mg/ml (lidské IgG)

Použití:

Čištění monoklonálních a polyklonálních protilátek IgG  z kultivačního média či séra. Izolace protilátky či komplexů protilátek v imunoprecipitačních experimentech.

Kontrola kvality

Kuličky jsou rutinně používány v našem SureChIP I M-kit (kat č. KRD-P-0423-10)

Stabilita a skladování:

24 měsíců; 4 °C